srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Распореди online наставе за основну школу

Распореде наставе за основну школу можете погледати овде.

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Школски календар за 2022/2023. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2022/2023. годину можете погледати овде.

Ове школске године настава у основном образовању одраслих почела је 12.10.2016. у 17:30h. Први циклус уписало је 17 полазника, други циклус 26, а трећи циклус 32 полазника.

Настава је блоковска, један болк траје 60 минута. У току вечери организована су два блока. Исходи предмета прилагођени су одраслим особама и ономе што је применљиво одмах.

  

 

RasporedOnlineCasova

 

  raspored zvona

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV