srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основном образовању и васпитању можете погледати овде.

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању можете погледати овде.

Школски календар за 2017/2018. годину

Школски календар за основне школе за АПВ за 2017/2018. годину можете погледати овде.
Школа           ОШ "Глигорије Попов" Руско Село
     Братства и јединства 117
     23 314 Руско Село
     Република Србија
   
     Телефон: +381 230 458602
     E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Web адреса: http://osgligorijepopov.edu.rs
   
   

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV