srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању можете погледати овде.

Школски календар за 2019/2020. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2019/2020. годину можете погледати овде.

Нижа смена:

I1          I2

 

II1         II2

 

III1          III2

 

IV1          IV2

 

Виша смена:

V1          V2

 

VI1          VI2          VI4

 

VII1          VII2

 

VIII1          VIII2

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV