srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основном образовању и васпитању можете погледати овде.

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању можете погледати овде.

Школски календар за 2017/2018. годину

Школски календар за основне школе за АПВ за 2017/2018. годину можете погледати овде.
Ненаставни кадар
Маријан Ђурасовић Директор школе
 Ивана Ступар Секретар школе
 Лидија Стефановић Педагог школе
 Александра Фелбаб Наставник у продуженом боравку
 Љиљана Окука Административни радник
Помоћно и техничко особље
 Ранко Пантелић Котлар - домар 
 Бобан Ступар
 Драгица Цвијановић Сервирка
 Милка Врбљанац Спремачице    
 Валерија Вукосав
 Драгана Грујић
 Ана Карачоњи
 Беата Молнар

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV