srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Распореди online наставе за основну школу

Распореде наставе за основну школу можете погледати овде.

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Школски календар за 2022/2023. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2022/2023. годину можете погледати овде.
Ненаставни кадар
Маријан Ђурасовић Директор школе
 Ивана Ступар Секретар школе
 Лидија Стефановић Педагог школе
 Александра Фелбаб Наставник у продуженом боравку
 Љиљана Окука Административни радник
Помоћно и техничко особље
 Ранко Пантелић

Котлар школе

Домар школе

 Слободан Ступар
 Драгица Цвијановић Сервирка
 Милка Врбљанац Спремачице    
 Валерија Вукосав
 Драгана Грујић
 Ана Карачоњи
 Беата Молнар

  

 

RasporedOnlineCasova

 

  

 

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV