srendehuru

О нама

 

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

 

Распореди online наставе за основну школу

Распореде наставе за основну школу можете погледати овде.

Електронски дневник                       

Електронском дневнику можете приступити овде.

Школски календар за 2019/2020. годину

Правнилник о школском календару и школски календар за основне школе за АПВ за 2019/2020. годину можете погледати овде.

Распоред наставника по предметима за школску 2017/2018. годину.

 Име и презиме  Предмет  Одељења
 Снежана Лињачки - VII1  Српски језик  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Ласло Ковач - VIII2  Мађарски језик  V2, VI2, VII2, VIII2
 Марица Војводић  Српски језик као нематерњи  I2, II2, III2, IV2, V2, VI2, VII2, VIII2
 Јована Митровић  Енглески језик
 I1, II1, III1, IV1
 Сабина Балинт Ерт - VII2  I2, II2, III2, IV2, V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VII4, VIII1, VIII2
 Марко Матић  I1, II1, III1, IV1
 Златан Војводић Ликовна култура  V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VII4, VIII1, VIII2
 Драгана Радујко  Музичка култура  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Золтан Кендереши  V2, VI2, VII2, VIII2
 Душанка Ђурасовић - VI1  Историја  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Анита Буњевачки  V2, VI2, VII2, VIII2
 Душанка Ђурасовић  Географија  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Ана Марија Нађ - VIII2  V2, VI2, VII2, VIII2
 Ивана Видицки Миладинов - VII4
 Физика  VI1, VII1, VII4, VIII1
 Атила Видач  VI2, VII2, VIII2
 Роберт Онозо - VI2  Математика  V2, VI2, VII1, VII2, VII4, VIII2

Ирена Тасић

Бранислава Рацков

 V1, VI1, VIII1
 Весна Бурсаћ  Биологија  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Тинде Угри  V2, VI2, VII2, VIII2
 Јолан Мадарас Османбеговић
 Хемија  VII1, VII2, VII4, VIII1, VIII2
 Свјетлана Богосављев - V1  Техничко и информатичко образовање  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Анита Буњевачки  V2, VI2, VII2, VIII2
 Немања Т. Стефановић  Физичко васпитање  V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VII4, VIII1,VIII2
 Слободан Дивљаков  Верска настава  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 V2, VI2, VII2, VIII2
 Снежана Лињачки  Грађанско васпитање  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Беата Јухас  Немачки језик  V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VII4, VIII1, VIII2
 Александар Мишковић  Изабрани спорт
 V1, V2, VI1, VI2, VII1, VII2, VII4, VIII1, VIII2
 Свјетлана Богосављев  Информатика и рачунарство  V1, VI1, VII1, VII4, VIII1
 Анита Буњевачки 
 V2, VI2, VII2, VIII2

  

 

RasporedOnlineCasova

 

  

 

raspored zvona

 

 

 

pokrajinski sekretarijat1

 

ministarstvo

 

nacionalni prosvetni savet

 

ZVKOV